spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις arrow Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την απολύμανση (μυοκτονία – απεντόμωση) σχολικών μονάδων
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την απολύμανση (μυοκτονία – απεντόμωση) σχολικών μονάδων PDF Εκτύπωση E-mail
  
06.09.11
Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη: ... Προσκαλεί,

όσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά για την απολύμανση (μυοκτονία - απεντόμωση) των χώρων των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, θα ανατεθεί με απευθείας διαδικασία, η υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών απολύμανσης στον προσφέροντα την πιο συμφέρουσα προσφορά για το Ν.Π.Δ.Δ..
Ως ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 12:00, οπότε και θα ανοιχθούν και αξιολογηθούν οι προσφορές.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η δαπάνη που δύναται να προκύψει θα βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

----------------------------------------------------------------------

Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη

Τηλ.: 210 99 70 124 - 210 99 70 118

Web: www.ilioupoli.gr

 

Ηλιούπολη, 2 / 9 / 2011

Αρ. Πρωτ.: 111/2-9-2011

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη:

 

Α) την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Β) την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

Γ) το άρθρο 5 του Νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

Δ) την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»

Ε) το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει

ΣΤ) τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Ζ) την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων

Η) την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β'/12-11-2010)

Θ) την κατεπείγουσα ανάγκη να απολυμανθούν οι χώροι των σχολικών μονάδων πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

 

Προσκαλεί,

 

όσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά για την απολύμανση (μυοκτονία - απεντόμωση) των χώρων των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, θα ανατεθεί με απευθείας διαδικασία, η υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών απολύμανσης στον προσφέροντα την πιο συμφέρουσα προσφορά για το Ν.Π.Δ.Δ..

Ως ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 12:00, οπότε και θα ανοιχθούν και αξιολογηθούν οι προσφορές.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η δαπάνη που δύναται να προκύψει θα βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης.

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 210 99 70 124 (ώρες: 9:00 - 14:00)

Υπεύθυνος υπάλληλος: Λουκοπούλου Αικατερίνη

 

 

Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο προσφέρων θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (πρώην 105) που θα δηλώνει ότι αποδέχεται τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

Α. Αντικείμενο Ανάθεσης

 

Το αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωση και μυοκτονία, των χώρων (αύλιοι χώροι, αίθουσες, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, μηχανοστάσια, κτλ) των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Β. Σχολικές Μονάδες

 

Οι προς απολύμανση σχολικές μονάδες είναι οι εξής:

 

  • 1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο
  • 2ο Γυμνάσιο
  • 3ο Λύκειο
  • 3ο Γυμνάσιο - 2ο Λύκειο
  • 4ο Γυμνάσιο - 4ο Λύκειο
  • 5ο Γυμνάσιο
  • 8ο Γυμνάσιο (χώροι πρώην 8ου Γυμνασίου)
  • 5ο Λύκειο
  • 7ο Γυμνάσιο
  • ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΣΕΚ - ΙΕΚ

 

Γ. Προδιαγραφές Απολυμαντικών

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση των χώρων θα πρέπει να πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, κατά προτίμηση, πιστοποίηση ISO που και θα προσκομιστεί μαζί με την οικονομική προσφορά.

 

Δ. Ευθύνη του αναδόχου

 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τυχόν δηλητηριάσεις, ερεθισμούς, κτλ. που τυχόν προκύψουν, σε διάστημα είκοσι (20) ημερών μετά την απολύμανση, σε μαθητές, καθηγητές, προσωπικό ή επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα παραπάνω.  

 

Ε. Χρόνος  Εκτέλεσης Εργασιών

 

Οι εργασίες, λόγω του κατεπείγοντος του ζητήματος, θα πρέπει να ξεκινήσουν το αργότερο την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011 και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011.

 

ΣΤ. Διάρκεια Σύμβασης

 

Η σύμβαση θα υπογραφεί αμέσως μετά την επιλογή του αναδόχου. Η διάρκεια αυτής ορίζεται μέχρι το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών. Την σωστή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιήσει ο διευθυντής του σχολείου με τη σύνταξη πρακτικού καλής εκτέλεσης.

 

Ζ. Τρόπος Πληρωμής

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ για το σύνολο των εργασιών, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εκτέλεση αυτών. Το ποσό της δαπάνης θα είναι αυτό που θα προκύψει μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την επιλογή του αναδόχου. Σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης μέρους των εργασιών, το Ν.Π.Δ.Δ. έχει τη δυνατότητα να μην καταβάλλει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις εργασίες. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τελευταία ανανέωση ( 06.09.11 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB