spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις arrow Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα PDF Εκτύπωση E-mail
  
04.03.11

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Επιμέλεια: Βαγγέλης Χαμπηλομάτης, email: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε - Χάρης Τσόγκας, email: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Στο παρών άρθρο η HFT, παρουσιάζει τα ενεργά και αναμενόμενα εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε ιδιώτες, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και σε άλλους φορείς. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ένταξης σε αυτά. 

Ενεργά Προγράμματα

Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (Digi-Retail)

Καταληκτική ημερομηνία: 11-3-2011

Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξη τους, να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://digi-retailportal.digitalaid.gr

 

Πράσινος Τουρισμός

Καταληκτική ημερομηνία: 31-3-2011

Αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού για συγκεκριμένες κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών (Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Α.Π.Ε. με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, Διαχείριση απορριμμάτων -ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα, Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων, Ενημέρωση και προβολή) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek

 

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

Καταληκτική ημερομηνία: 31-3-2011

Συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το πρόγραμμα αφορά σε παλαιά κτίρια, νομίμως υφιστάμενα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί χωρίς την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης (ΠΔ 1.6/4-7-1979), βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 1750 ευρώ/τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://exoikonomisi.ypeka.gr

 

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης

Καταληκτική ημερομηνία: 1-4-2011

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο στις επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα και υποβάλλουν το ανωτέρω Σχέδιο αυτοτελώς (Πρόσκληση Γ).

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.ep-katartisi.gr

 

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης

Καταληκτική ημερομηνία: 15-4-2011

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των Κλαδικών Συλλογικών Φορέων, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό τους Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας (Πρόσκληση Β).

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.ep-katartisi.gr

 

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

Καταληκτική ημερομηνία: 24-5-2011

Στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, και έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜμΕ, και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης μέσω επιχειρηματικών μεμονωμένων ή συνεργατικών σχεδίων.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek

 

Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών

Καταληκτική ημερομηνία: 31-8-2011

Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας υφισταμένων, νέων και υπό σύσταση ΜΕ και ΠΜΕ μέσω της υποστήριξης της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την άμεση κάλυψη τρεχουσών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών και συνεπώς απελευθέρωσης πόρων για την επίτευξη στο απώτερο μέλλον του τεχνολογικού τους εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΜΠΜΕ εγγυάται μεγάλο μέρος των δανείων που

συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων για τις ΜΕ και ΠΜΕ και ομαλό τρόπο αποπληρωμής των δανείων.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.tempme.gr/

 

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Καταληκτική ημερομηνία:

Μέχρι εξαντλήσεως Π/Υ

Απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, παρέχει στους ωφελούμενους νέους μισθό και ασφάλιση, η χρονική του διάρκεια είναι συγκεκριμένη (6-12 μήνες), δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών και παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.oaed.gr

 

Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ΛΑΕΚ

Καταληκτική ημερομηνία:

Με απόφαση ΟΑΕΔ

Πρόκειται για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ειδικό λογαριασμό για την κατάρτιση των εργαζομένων που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και ο οποίος τροφοδοτείται για το σκοπό αυτό από την εισφορά 0,45% των επιχειρήσεων. Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα (οι οποίες πρέπει απαραίτητα να έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45% για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2011), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://laek.oaed.gr

 

Προδημοσιευμένα Προγράμματα

Εναλλακτικός Τουρισμός

 

Αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, Πολιτιστικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Γαστρονομικός τουρισμός, Τουρισμός υγείας και ευεξίας) και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek

 

Ιστοσελίδα: www.hft.gr

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB