spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις arrow Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών,
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, PDF Εκτύπωση E-mail
  
19.10.11

Νομικά και Φυσικά πρόσωπα, που έχουν την ανάλογη δυνατότητα, να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 στις 11.30πμ..
Τα προς προμήθεια υλικά είναι:

Α. Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
Β. Κεντρική Μονάδα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Γ. Πολυμηχάνημα
Laser (Εκτυπωτής - Αντιγραφικό - Scanner - ΦΑΞ).
Δ. Εκτυπωτής
Laser.

 


Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών,

Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Β) την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

Γ) το άρθρο 5 του Νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

Δ) την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»

Ε) το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει

ΣΤ) τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Ζ) την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων

Η) την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β'/12-11-2010)

Θ) την κατεπείγουσα ανάγκη της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το Ν.Π.Δ.Δ.,

 

Προσκαλεί

 

Νομικά και Φυσικά πρόσωπα, που έχουν την ανάλογη δυνατότητα, να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

1.       Η προμήθεια θα γίνει με την ανάθεση με απευθείας διαδικασία με προηγούμενη λήψη και αξιολόγηση προσφορών.

2.       Οι Προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο, αδιαφανή φάκελο.

3.       Οι προσφορές δεν θα έχουν ξέσματα ή διορθωτικό.

4.       Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ.

5.       Οι προφορές θα αφορούν επ' ακριβώς στα ζητούμενα υλικά, όπως περιγράφονται παρακάτω, και στις αντίστοιχες ποσότητες.

6.       Τα προμηθευόμενα υλικά θα συνοδεύει διετής, τουλάχιστον, εγγύηση καλής λειτουργίας.

7.       Η παράδοση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ., Λουκοπούλου Αικατερίνη, στο γραφείο του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. στον δεύτερο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη).

8.       Με την κατάθεση της προσφοράς ο προσφέρων δεσμεύεται ότι τα προσφερόμενα είδη διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω.

9.       Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 στις 11.30πμ..

10.   Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ν.Π.Δ.Δ. την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στις 12.00μμ.

11.   Τα προς προμήθεια υλικά είναι:

 

Α. Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Monitor 18-19'', τεχνολογία οθόνης LED, ανάλυση 1366x768, φωτεινότητα 350cd/m2 , απεικόνιση 16:9 wide, είσοδοι: 1 x DVI-D, 1 x D-Sub 15 pin

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

 

Β. Κεντρική Μονάδα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Επεξεργαστής:

 

Intel Core i5 2310, socket s1155, 2,90Ghz, 6MB, cooling device

7 ΤΕΜΑΧΙΑ

Μνήμη RAM:

 

Τεχνολογία DDR3, 1 x 2 Dimm, 2GB, 1333MHz, Bandwidth: PC3 10600, Single Channel, 1.50V, 240 pins

Μητρική:

Socket s1155, Συμβατό με επεξεργαστές Intel core i3 (2xxx), i5 (2xxx), i7 (2xxx)

 

Θύρες επικοινωνίας:  1 x PCI - Express x 16, 2 x PCI Express 1x, 10 x USB 2.0, 1 x Serial Port, 1 x Gigabit  Lan 10/100/1000,

 

Υποστήριξη δίσκων: 4 x SATA Slots.

 

Υποδοχές μνήμης: 2 x DDR3, 1066/1333/1600MHz,  μέχρι 4GB ανά υποδοχή, Dual channel.

 

Ενσωματωμένη κάρτα Ήχου 5.1 καναλιών.

Σκληρός δίσκος:

Σκληρός δίσκος 500 GB, 3,5 inches, 16MB, Bulk, 7200 RPM, έως 6Gbit/sec,  SATA IΙI.

 

DVD-RW Drive:

DVDRW εσωτερικό, SATA, Dual Layer, Ταχύτητα ανάγνωσης CD/DVD 48x/16x, Ταχύτητα εγγραφής CD/DVD 48x/22x, Tαχύτητα επανεγγραφής CD/DVD 24x/8x

 

Κάρτα δικτύου:

Ενσωματωμένη στη Μητρική Πλακέτα ή και ξεχωριστή εσωτερική Κάρτα Δικτύου

 

Κάρτα γραφικών:

PCI Express 16x, 650MHz, υποστήριξη Direct  X 11, Μνήμη 1GB (800MHz) 64 bit DDR3, Συνδέσεις DVI out - HDMI port - 2nd VGA, Μέγιστη Ανάλυση 2048x1536px 75Hz. Υποστήριξη HDCP, Αvivo Ready

 

Ηχεία:

Ηχεία στερεοφωνικά (2.0), μαγνητική θωράκιση, 3 watt (2 x 1.5 watt), 1 x είσοδος ακουστικών, τροφοδοσία με USB

Τροφοδοτικό:

Ισχύς 550 WATT, Single Fan, Auto speed Control, Πιστοποιήσεις: CB, CE, RoHS, TUV, UL, Προστασία: Over Current Protection, Over Power Protection, Over Circuit Protection

 

Λοιπά στοιχεία:

Σύστημα με προδιαγραφές Microsoft Windows 7 (64bit) Capable, Middle-tower θήκη, Keyboard 104 Keys ενσύρματο, Mouse 400 dpi optical ενσύρματο, Mouse-pad

Λειτουργικό σύστημα:

Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Greek DSP

 

 

Πρόγραμμα Προστασίας από Ιούς

Πρόγραμμα Antivirus + Internet Security, Εγκατεστημένο, Αναβαθμίσιμο,  με άδεια για ένα (1) έτος.

 

Γ. Πολυμηχάνημα Laser (Εκτυπωτής - Αντιγραφικό - Scanner - ΦΑΞ).

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εκτυπωτής - Σαρωτής - Αντιγραφικό - Φάξ

 

Γενικά: μηνιαίος κύκλος εργασιών περίπου 8.000 σελίδες, 1 x θύρα USB 2.0, θύρα Ethernet, μνήμη 128 mb, συμβατό με Windows 7, Vista, Xp καθώς και Mac OS

 

Εκτύπωση: μονόχρωμη, ανάλυση 600x600dpi, ταχύτητα εκτύπωσης 25 σελίδες ανά λεπτό, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

 

Σάρωση: ανάλυση 600x600dpi, με αυτόματο επίπεδο τροφοδότη

 

Χαρτί: Τροφοδοσία 250 (τουλάχιστον) σελίδων, μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4

 

Προτιμάται πολυμηχάνημα Hewlett Packard ή αντίστοιχο.

 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

 

Δ. Εκτυπωτής Laser.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εκτυπωτής

 

Γενικά: μηνιαίος κύκλος εργασιών περίπου 8.000 σελίδες, 1 x θύρα USB 2.0, θύρα Ethernet, μνήμη 32 mb, συμβατό με Windows 7, Vista, Xp καθώς και Mac OS

 

Εκτύπωση: μονόχρωμη, ανάλυση 600x600dpi, ταχύτητα εκτύπωσης 25 σελίδες ανά λεπτό, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

 

Χαρτί: Τροφοδοσία 150 (± 20) σελίδων, μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4

 

Προτιμάται πολυμηχάνημα Hewlett Packard ή αντίστοιχο.

 

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

12.   Η Προσφορά θα αφορά κάθε ζητούμενο είδος ξεχωριστά αλλά και στο σύνολο των προμηθευόμενων ειδών. (πχ. Α. Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: 100,00€ (+ ΦΠΑ) χ 5 τμχ = 500,00€ (+ ΦΠΑ), Β. Κεντρική Μονάδα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:  600,00€ (+ ΦΠΑ) χ 7 τμχ = 4.200,00€ (+ ΦΠΑ), κτλ., Σύνολο Προσφοράς: 4.700,00€ (+ΦΠΑ)).

13.   Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα συνταχθεί πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης το οποίο θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να κατακυρώσει την ανάθεση στον προσφέροντα την πιο συμφέρουσα προσφορά.

14.   Μετά την ανάθεση της προμήθειας από τον Πρόεδρο, ο ανάδοχός οφείλει εντός δέκα (10) ημερών να παραδώσει, με ευθύνη του και κόστος που αναλαμβάνει ο ίδιος, τα προμηθευόμενα είδη στους χώρους που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. , εντός της Ηλιούπολης.

15.   Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να συναρμολογήσει, συνδέσει και εγκαταστήσει τους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα περιφερειακά.

16.   Η προσφορά δεσμεύει τον ανάδοχο για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την επομένη της ανάθεσης της προμήθειας.

17.   Η δαπάνη που θα προκύψει με την ανάθεση της Προμήθειας θα επιβαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης».

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB