spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική
Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμετάλλευση περιπτέρων στον Δήμο Ηλιούπολης. PDF Εκτύπωση E-mail
  
31.01.17

periptero_dimosΟ Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική η εκμίσθωση περιπτέρων που βρίσκονται στην Ηλιούπολη.
1. Ανδρέα Παπανδρέου 29
2. Λεωφ. Δημοκρατίας 19
3. Κ. Καραμανλή και Ελ. Βενιζέλου
4. Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου και Μαραθονομάχων.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια ξεκινώντας από την υπογραφή της σύμβασης.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου 3,6% ή τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00€) ετησίως πλέον χαρτοσήμου 3,6% .
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (υπόγειο - αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) στην οδό Σ. Βενιζέλου 112 - 114 , Ηλιούπολη , 15 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει με την απόφαση 54/2016 του Δ.Σ. Πληροφορίες: Δήμος Ηλιούπολης - Οικονομική Διεύθυνση - Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας 1ος όροφος - Τηλ. Επικοινωνίας : 210 9970140 - 210 9970166

Αναλυτικά:

Διακήρυξη οικ.2199/26.01.2017 Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την Εκμετάλλευση Περιπτέρων στον Δήμο Ηλιούπολης
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση περιπτέρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των παρακάτω όρων και υποχρεώσεων. Η δημοπρασία διέπεται από τους όρους και περιορισμούς του αρθρ. 94 παρ. 6 του ν. 3852/2010, τα αρθρ. 2 & 3 του ν. 3919/2011 , της υποπαρ. ΣΤ.2 του αρθρ. 1 του ν. 4093/2012, του αρθρ. 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93/2014) ,εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του αρθρ. 285 του ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1044/1971 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει την λειτουργία και εκμετάλλευση περιπτέρων, κατά το μέρος που αυτές δεν έχουν καταργηθεί άμεσα ή έμμεσα από τους παραπάνω νόμους .
Άρθρο 1ο - Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της επαναληπτικής δημοπρασίας. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (υπόγειο - αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) στην οδό Σ. Βενιζέλου 112 - 114 , Ηλιούπολη , 15/02/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει με την απόφαση 54/2016 του Δ.Σ.


Άρθρο 2ο - Δημοσίευση διακήρυξης. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Προέδρου δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της επαναληπτικής δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και σε κεντρικά σημεία του Δήμου (άρ.4,παρ.1,ΠΔ 270/81), θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου


Άρθρο 3ο - Χώροι προς εκμίσθωση. Τα υπό εκμίσθωση περίπτερα είναι τα παρακάτω ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 29,  ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19,  ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ -  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,  ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΩΝ


Άρθρο 4ο - Διάρκεια μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια, ξεκινώντας από την υπογραφή της σύμβασης


Άρθρο 5ο - Ελάχιστο όριο προσφοράς. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου 3,6% ή τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00€) ετησίως πλέον χαρτοσήμου 3,6% .

Άρθρο 6ο - Χρήση του μισθίου. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο για χρήση περιπτέρου. Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού του περιπτέρου θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο δήμος καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών, φθορών ή βλαβών, έστω και αναγκαίων, του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εν γένει εξοπλισμού του από οποιασδήποτε αιτία. Άρθρο 6ο - Κατάθεση προσφορών. Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω. • Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του. • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του. • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ. Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.


 Άρθρο 7ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 1. Αστυνομική ταυτότητα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 2. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 4. Δημοτική ενημερότητα 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου: α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες προκαλεί αποκλεισμό των διαγωνιζομένων εφόσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 6. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00€). Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του συμφωνηθέντος ετήσιου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει «στα χέρια» του Δήμου καθ' όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκα εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 7. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση, ούτε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης. 8. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στη δημοπρασία ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι: α. Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. β. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως περίπτερο γ. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2690/99, εκτός της φορολογικής ενημερότητας, η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του άρ.9, παρ.8 της 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β/8-12-1999) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1092634/6908-11/0016/04 (ΦΕΚ 1755/Β/2004) απόφαση του ίδιου υπουργού.
 Άρθρο 8ο - Διεξαγωγή διαγωνισμού. 1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά. 2. Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους. 3. Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 4. Στη συνέχεια, δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 5. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 6. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών. 7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το ποσό που είχε κατακυρωθεί και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
Άρθρο 9ο - Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. 1. Μετά το τέλος της δημοπρασίας η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφασίζει περί της κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 2. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παράβασης τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.
Άρθρο 10ο - Καταβολή μισθώματος. Το μίσθωμα θα κατατίθεται εντός του πρώτου δεκαημέρου (10ημέρου) κάθε μήνα στο Ταμείο του Δήμου Ηλιούπολης. Η μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων μισθωμάτων επισύρει ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και σε ποσοστό 2% επί του εκάστοτε ετήσιου καταβαλλόμενου μισθώματος.
Άρθρο 11ο - Υπογραφή σύμβασης. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που γίνεται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το τέλος της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Άρθρο 12ο - Επανάληψη Δημοπρασίας. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του προέδρου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της δημοπρασίας. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται βάσει της τελευταίας προσφοράς που είχε δοθεί κατά την προηγουμένη δημοπρασία. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει απευθείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 13ο - Γενικές υποχρεώσεις • Το μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας όλων εν γένει των εγκαταστάσεων του μισθίου όπως κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κλπ, • Ο μισθωτής από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφεξής δεν θα δικαιούται σε μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και λόγω βλαβών και ζημιών του μισθίου, πλήρως και ανεπιφυλάκτως αποδεδειγμένων που καθιστούν παντελώς αδύνατη τη λειτουργία του, εξ' οιουδήποτε λόγου,. Ο μισθωτής υποχρεούται σε καταβολή του μισθώματος και αν ακόμη δεν κάνει χρήση του μισθίου. • Ο μισθωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή, να λύσει την παρούσα σύμβαση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των μέχρι τη λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων, που αυτομάτως γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. • Η ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας, φωτεινής ή όχι εντός ή επί του περιπτέρου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2946/01 που αφορά στην υπαίθρια διαφήμιση. • Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης και καταβάλλονται πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.
Άρθρο 14ο - Υπεκμίσθωση.   Η υπεκμίσθωση , η αναμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο σιωπηρή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή σε τρίτους απαγορεύεται. Η εκμίσθωση επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του δικαιούχου.

Άρθρο 15ο - Δυνατότητα τροποποίησης. Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της σύμβασης που έχει υπογραφεί θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου.
Άρθρο 16ο - Παράβαση όρων. Η παράβαση από το μισθωτή και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγύησης και αποβολή του από το χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Άρθρο 17ο - Πληροφορίες Δήμος Ηλιούπολης - Οικονομική Διεύθυνση - Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας 1ος όροφος - Τηλ. Επικοινωνίας : 210 9970140 - 210 9970166
Ο Δήμαρχος Βασίλειος Βαλασόπουλος

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB