spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική
Με μεθοδικότητα, ευθύνη και αποτελεσματικότητα προχωρεί η δουλειά των Σχολικών Επιτροπών PDF Εκτύπωση E-mail
  
18.01.12
Χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις συστάθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τα νέα Νομικά Πρόσωπα των Σχολικών Επιτροπών στο Δήμο μας, και επιδόθηκαν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους στην τιτάνια προσπάθεια αντιμετώπισης των υπέρογκων χρεών και οικονομικών εκκρεμοτήτων που παρέλαβαν, θεσμικής ανασυγκρότησης και διοικητικής αναδιοργάνωσης,  σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, έχει επιτελεσθεί ένα μεγάλο έργο, στην κατεύθυνση της οικονομικής εξυγίανσης και του εξορθολογισμού του τρόπου λειτουργίας των τομέων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Ειδικότερα:
 • Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συστάθηκαν οι Σχολικές Κοινότητες, όπως προβλέπει ο νόμος, οι οποίες, με τη συνεργασία και την υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών, μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
 • Εξοφλήθηκαν τα χρέη, που είχαν συσσωρεύσει οι καταργηθείσες Σχολικές Επιτροπές προς τους προμηθευτές, και έφταναν στο ύψος των 450.000€ περίπου.
 • Παράλληλα εξοφλούνται στο ακέραιο οι τρέχουσες οφειλές, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας με τους προμηθευτές, που συνεπάγεται την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των σχολείων.
 • Έγινε ρύθμιση του μεγαλύτερου μέρους των επίσης υπέρογκων οφειλών που προϋπήρχαν προς άλλους φορείς (Φυσικό Αέριο, ΕΥΔΑΠ, Εφορία, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κ.λπ.), και προχωρεί η σταδιακή αποπληρωμή και των χρεών αυτών.
 • Υπήρξε μέριμνα για την αποκατάσταση χρόνιων προβλημάτων, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντικού ύψους αδικαιολόγητες δαπάνες (όπως μεγάλη διαρροή νερού στο σχολικό συγκρότημα των Πολυκλαδικών).
 • Υπήρξε έγκαιρος και μεθοδικός σχεδιασμός, για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων μειοδοτικών διαγωνισμών, ούτως ώστε να καλυφθούν με πληρότητα, αλλά και απόλυτη διαφάνεια, οι ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανσης, γραφική ύλη, τεχνολογικό εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα, έξοδα συντήρησης λοιπού εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών κ.λπ.
 • Έγκαιρα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προμηθεύτηκαν όλοι οι μαθητές τις φωτοτυπίες των βιβλίων που χρειάζονταν, για την κάλυψη των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στον τομέα αυτόν στην αρχή της σχολικής χρονιάς και την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αποφασίστηκε να δίνονται περιοδικά εφ' άπαξ οικονομικά ποσά, για την κάλυψη των χαμηλού ύψους λειτουργικών εξόδων των σχολείων και των νηπιαγωγείων, για την απρόσκοπτη αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους.
 • Σημαντική είναι και η προσπάθεια που γίνεται, στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτικής απόφασης της Δημοτικής Αρχής, για «Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία». Οι Σχολικές Επιτροπές απηύθηναν ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολιτιστικούς, αθλητικούς, εθνικοτοπικούς και άλλους φορείς της πόλης, για χρήση από αυτούς των αιθουσών εκδηλώσεων και των αθλητικών χώρων των σχολικών κτιρίων, για τη διενέργεια των διοργανώσεών τους, κάτι που βρήκε θερμή ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας.
 • Μεθοδική ήταν και η προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, την καταβολή δεδουλευμένων και την ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων, με την ανανέωση των συμβάσεων έργου των καθαριστριών, τη μέριμνα για την εξόφληση οφειλομένων αποδοχών και την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ (σημειωτέον ότι η πρακτική των προηγούμενων Σχολικών Επιτροπών, πέραν του απαράδεκτου φαινομένου να παραμένουν ανασφάλιστοι οι εργαζόμενοι, επέφερε και την επιβολή σημαντικών προστίμων, που αναγκάστηκαν να καταβάλουν τα νέα Νομικά Πρόσωπα).
 • Επιπλέον υπήρξε πρόνοια για πρόσληψη περισσότερων σχολικών τροχονόμων και την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω των οποίων θα προσληφθεί ικανός αριθμός εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων.
 • Τέλος τα Νομικά Πρόσωπα, σε συνεργασία με το Δήμο, πέτυχαν να ενταχθούν σχολικά κτίρια σε προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενεργειακή τους αναβάθμιση.
Το έργο αυτό επιτεύχθηκε με τη συστηματική και κοπιώδη προσπάθεια των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των Προέδρων και Αντιπροέδρων τους, κ. Αλ. Κοντονίκα, Οδ. Κωνσταντινόπουλου, Δέσπ. Παπαδογιάννη, Ηλ. Πανταζόπουλου και του πρώην Αντιδημάρχου κ. Α. Βασιλείου, οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα στα σοβαρά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν, και να ανταποκριθούν στις αυξημένες αρμοδιότητες των νέων Νομικών Προσώπων.
Τα σημαντικά ωστόσο αποτελέσματα της δουλειάς που έγινε, σε συνδυασμό με την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και μετά τις συνενώσεις κατά την περυσινή χρονιά, αποδεικνύουν ότι η διοικητική μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όταν εφαρμόζεται με αίσθημα ευθύνης, σωστό προγραμματισμό και πραγματικό ενδιαφέρον, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανασυγκρότηση και την αποδοτική λειτουργία του δημόσιου τομέα.
11/1/12
Γραφείο Τύπου Δήμου Ηλιούπολης

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB