spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις arrow Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου των 7ου και 21ου Δημοτικών
Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου των 7ου και 21ου Δημοτικών PDF Εκτύπωση E-mail
  
24.11.11

  Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου "Σχολική Επιτροπή ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης", λαμβάνοντας υπόψη:

 • την ΔΙΔΚ Φ. 1/2.22875/31-10-01 (ΦΕΚ 1480/Β)
 • την Κ.Υ.Α. 62321/Δ4 (ΦΕΚ 1003/30-5-2008, τ. Β)
 • οι με αριθμό 34/27-09-2011 και 2/17-06-2011 αποφάσεις του Δ.Σ. τουΝ.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔήμουΗλιούπολης"
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωσητου Κυλικείου των: 7ου και 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης Γράμμου 30 καιΜατσούκα, Ηλιούπολη.
     Οι προσφορές θα κατατίθενται από τη Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 έως και τηνΔευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 και ώρες 9:30 π.μ. έως και 12:00 μ.μ. στα γραφείατης Γραμματείας των Σχολικών Επιτροπών, στο 2ο όροφο τουΔημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου2011 και ώρα 13:00 μ.μ. και ως χώρος το Γραφείο του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης" στον 2οόροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.
     Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:
 1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
 2. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σεευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναικαθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόνδιόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας τουδιαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τημονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σεαυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση τηςΕπιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.(Οι μαθητές που φοιτούν φέτος στο συγκρότημα ανέρχονται στα 430 άτομα)
 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
 6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από τηναντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
 7. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοςεκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
 9. Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλουεγγράφου από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη εργασιακή σχέση.
 10. Εγγύηση συμμετοχής τριακοσίων (300,00) ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται στουςσυμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός τουπλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και οοποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητικήεπιστολή που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος.
 11. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στα 4€ ανά μαθητή ετησίως (189εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία τουπλειοδοτικού διαγωνισμού.
 12. Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς ναμεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
     Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
 1. Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακήσχέση.
 2. Οι συνταξιούχοι.
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2, 3, 4, 5, 7, 8 & 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α'/9-2-07).
 4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή ΙδιωτικούΣχολείου (παρ. 3 Κ.Υ.Α 64321/Δ4/16-05-2008-ΦΕΚ 1003/30-05-2008 Τεύχος Β)
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματείατων Σχολικών Επιτροπών, στο τηλέφωνο 210 9970123, κατά τις εργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB