spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική arrow Προσλήψεις arrow ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 10-24 Μαΐου 2011
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 10-24 Μαΐου 2011 PDF Εκτύπωση E-mail
  
20.03.11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πρόσκληση

Έχοντας υπόψη:
α. το Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/4.11.2008),
β. την με αριθμ. 1524/Γ5-473/14-2-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2010-2011,

 Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών 2011, ως Απογραφείς, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.statistics.gr/μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011.

 

Οι Απογραφείς δύνανται να είναι ιδιώτες, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών (πλην της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου και υπάλληλοι Οργανισμών.

Έργο του Απογραφέα, στο Τμήμα αρμοδιότητάς του, θα είναι:

Ø  Η παρακολούθηση της ενημερωτικής συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια της

οποίας ο απογραφέας θα ενημερωθεί από τον αρμόδιο Επόπτη ή Βοηθό

Επόπτη και τον Τομεάρχη της περιοχής που θα αναλάβει, για τα καθήκοντά

του και για τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων.

Ø  Η μελέτη των γραπτών οδηγιών στις οποίες περιγράφεται αναλυτικά το έργο

και οι έννοιες της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και τα καθήκοντα του

Απογραφέα.

Η παραλαβή των χαρτογραφικών βοηθημάτων από τον Τομεάρχη του, με

την απεικόνιση της περιοχής αρμοδιότητάς του.

Ø  Η εγκατάστασή του στο Απογραφικό Τμήμα, από τον Τομεάρχη, η

αναγνώριση της περιοχής αρμοδιότητάς του και ο έλεγχος των

χαρτογραφικών βοηθημάτων.

Ø  Η προετοιμασία του Απογραφικού υλικού που θα του παραδοθεί.

Ø  Η διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, στο προκαθορισμένο

δεκαπενθήμερο 10-24/5/2011, με επίσκεψη όλων των κανονικών κατοικιών,

κατοικούμενων και μη, αλλά και των κάθε είδους κατοικούμενων χώρων και

η επικοινωνία με τα μέλη των νοικοκυριών, προκειμένου να συμπληρωθούν

τα ερωτηματολόγια.

Ø  Η συμπλήρωση και παράδοση του Βεβαιωτικού Απογραφής σε όλους τους

απογραφόμενους.

Ø  Η διενέργεια λογικού ελέγχου και ελέγχου πληρότητας των συμπληρωθέντων

ερωτηματολογίων και η κατάρτιση μιας συγκεντρωτικής κατάστασης.

Ø  Η παράδοση όλων των συμπληρωθέντων και μη ερωτηματολογίων και του

Ø  βοηθητικού υλικού στον Τομεάρχη.

 

Η αμοιβή των απογραφέων καθορίζεται ως ακολούθως:

1,7 € για κάθε κατοικία που θα απογράφεται

1,3 € για κάθε άτομο που θα απογράφεται

εντός του Απογραφικού Τμήματος, δηλαδή της περιοχής που θα του ανατεθεί από τον

αρμόδιο Επόπτη και η οποία θα περιλαμβάνει, κατά προσέγγιση 150 κατοικίες.

Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ για όσους υποχρεωτικά θα εκδώσουν δελτίο

παροχής υπηρεσιών, εφόσον οι αμοιβές τους από ελεύθερα επαγγέλματα κατά το έτος

2010 έχουν ξεπεράσει το ποσό των 5.000 ευρώ.

 

Η πληρωμή των απογραφέων θα γίνει με βάση τον αριθμό των πλήρως και ορθά

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο της εργασίας τους και θα γίνει μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του απογραφέα.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

ü  Ηλικία μεταξύ 20 και 69 ετών.

ü  Κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

 

Α. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνοντας ορθά όλα τα ζητούμενα στοιχεία και επιλέγοντας το Νομό, το Δήμο, το Τοπικό Διαμέρισμα και τον Οικισμό που επιθυμούν να εργαστούν. Επιπλέον θα επιλέξουν και το Δημοτικό Διαμέρισμα (Διοικητική Διαίρεση Καποδίστριας), για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης. Η ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης καθορίζει την σειρά κατάταξης μετά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των απογραφέων, τα οποία θα ανακοινωθούν μαζί με τα αποτελέσματα στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Β. Οι αιτούντες υποχρεούνται να αποδείξουν την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν

δηλώσει στην αίτησή τους όποτε τους ζητηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ.

 

Γ. Γίνεται ιδιαίτερη σύσταση τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται ως υποχρεωτικά στην αίτηση, π.χ. ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνα, κλπ. να είναι έγκυρα, γιατί θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για την ειδοποίηση των απογραφέων εφόσον επιλεγούν, όσο και για τη διαδικασία ορισμού και πληρωμής τους εφόσον εργαστούν.

 

Πειραιάς, Μάρτιος 2011

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ανδρέας Β. Γεωργίου

Τελευταία ανανέωση ( 21.03.11 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB