13 καθηγητές Φυσικής Αγωγής στον ΠΑΟΔΗΛ
  
30.10.13

13 καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην Ηλιούπολη δεκατρείς  θέσεις εποχικού προσωπικού θα καλυφθούν στην Ηλιούπολη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους». Οι θέσεις αφορούν Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ, οι οποίοι θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.
ΠΑΟΔΗΛ Ηλιούπολης θα προσληφθούν13 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής. Οι καθηγητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να διαθέτουν τις εξής ειδικεύσεις: Κολύμβηση (τέσσερις θέσεις), Αντισφαίριση (δύο θέσεις), Baby Swimming, Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Παραδοσιακοί Χοροί, Όργανα γυμναστηρίου, Αεροβική Σουηδική-Γιόγκα, Πολεμικές τέχνες και Άσκηση ΑμεΑ..
Πληροφορίες: 210 9922899 και 210 9944001.