13 θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Ηλιούπολης
  
03.10.12
ΚΑΦAΔΗΛ Έως τις 12 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για 13 θέσεις στο ΚΑΦΑΔΗΛ «Π. Πεντάρης». Από τρεις θέσεις αφορούν Βρεφοκόμους και Βρεφονηπιοκόμους, όλοι κατηγορίας ΤΕ, από δύο Βοηθούς Βρεφοκόμους ΔΕ, Μάγειρες ΔΕ και Καθαριστές ΥΕ και μία θέση αφορά Βοηθό Μάγειρα ΥΕ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9958084.