ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 Ιούνιος Αποτελέσματα ανά Εκλογικό Διαμερίσμα και ανά Εκλογικό Τμήμα
  
20.06.12
Δήμος Ηλιούπολης
Αποτελέσματα ανά Εκλογικό Διαμερίσματα
6 εκλογικά Διαμερίσματα και συγκεκριμένα:
Αποτελέσματα ανά Εκλογικό Τμήμα 1680 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1681 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1682 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1683 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1684 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1685 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1686 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1687 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1688 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1689 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1690 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1691 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1692 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1693 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1694 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1695 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1696 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1697 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1698 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1699 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1700 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1701 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1702 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1703 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1704 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1705 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1706 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1707 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1708 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1709 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1710 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1711 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1712 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1713 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1714 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1715 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1716 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1717 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1718 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1719 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1720 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1721 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1722 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1723 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1724 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1725 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1726 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1727 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1728 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1729 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1730 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1731 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
1732 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1733 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1734 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1735 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1736 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1737 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1738 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1739 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1740 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1741 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1742 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1743 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1744 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1745 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1746 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1747 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1748 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1749 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1750 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1751 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1752 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1753 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1754 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1755 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1756 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1757 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1758 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1759 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1760 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1761 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1762 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1763 ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
1764 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1765 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1766 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1767 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1768 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1769 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1770 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1771 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1772 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1773 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1774 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1775 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1776 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1777 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1778 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1779 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1780 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1781 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1782 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
1783 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Τελευταία ανανέωση ( 26.01.15 )